Hrvatski nacionalni savez sestrinstva

Hrvatski nacionalni savez sestrinstva  (u nastavku: Savez)  predstavlja savez udruga u koji se udružuju raznorodne udruge medicinskih sestara i medicinskih tehničara Republike Hrvatske.

Medicinske sestre i medicinski tehničari organizirani u udrugama prema području zdravstvene njege, stručnog rada i usavršavanja ili drugom stručnom i profesionalnom kriteriju (u nastavku: članice), vođene općim društvenim i zajedničkim interesima i ciljevima, radi ostvarivanja svojih prava i probitaka  te zajedničkog zauzimanja za zaštitu i unapređenje sestrinstva i sestrinskog staleža, na načelima ravnopravnosti,  udružuju se u ovaj Savez. 

Savez je okvir zajedništva, uzajamnosti i solidarnosti medicinskih sestara izdravstvenih tehničara na nacionalnoj razini. Savez djeluje na području Republike Hrvatske.

Novosti