O nama

Predsjedništvo saveza

PREDSJEDNIK HNSS-a

 
Adriano Friganović, dipl. med. techn.

GLAVNA TAJNICA HNSS-a

 
Slavica Berić, dipl. med. techn.

IZVRŠNA TAJNICA HNSS-a

 
dr.sc. Biljana Kurtović

Upravni odbor

Ivanka Budiselić-Vidaić

Linda Čendak Božunović

Silvio Horvatić

Barica Hršak

Slavica Janković

 

Višnja Kocman

Irena Rašić

Matej Legčević

Renata Marđetko

Gordana Mirt

 

Maja Peranić

Stjepan Petričević

Vesna Svirčević

Damir Važanić

Đurđica Zlodi