RASPORED RADA 12.05.2018.

 

 

08:00 – 09:00             Registracija sudionika

 

09:00-09:10                            Svečanost otvaranja

Pozdravni govor: Linda Čendak Božunović

Ivanka Budiselić-Vidaić

 

 

09:10-10:00: Obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva pod nazivom  ICN-a           “Zdravlje je ljudsko pravo”- učenici Srednje medicinske škole Rijeka4-1 razred

  1. Arian Frlan- harmonika
  2. Bruno Brkljačić, dominik diković, Enzo Šikić, Antonio Babić- RAD: JEDAN DAN UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI
  3. Anita Terzić, Laura Bačić, Ksenija Jerkovič, Lucija Balentović, Lana Hrvatin, sanja Salković, Stella Valenčić, Valentina granić- RAD: ZADAĆA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U PREVENCIJI NASTANKA DEKUBITUSA
  4. Izvođenje pjesme Borisa Novkovića ” U dobru i zlu” na znakovnom jeziku- učenici medicinske škole

 

 

  • Sesija

RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Linda Čendak Božunović, Višnja Kocman, Goran Toplek

10:00– 10:10: Brusić I., Kukić Ž. Medicinska škola Rijeka: Pravilna dokumentacija i klasifikacija rana- poster prezentacija

10:10- 10:20: Marccucci E., Grković M., Piplica M., Dujanić Njegovan V., Marinović M., Reinić B., KBC Rijeka: Hiperbarična oksigenoterapija u tretmanu kronične rane lijeve potkoljenice- prikaz slučaja

10:20- 10:30: Koso K., Ivić M., Čendak Božunović L., KBC Rijeka: Dijabetičko stopalo

10:30- 10:40: Ercegović T., Šebek N., KBC Zagreb: Dijabetičko stopalo

10:40- 10:50: Hussri D., Halilagić A., Paljug Š., KBCSM, Zagreb: Perioperativna zdravstvena njega bolesnika na VAC terapiji

10:50- 11:00: Hussri D., Halilagić A., Paljug Š.: V.A.C.- Vaccum Assisted Closure- prikaz poster prezentacije

 

11:00-11:20: STANKA ZA KAVU

11:20-11:30: Radić E., Radić S., KBCSM Zagreb, Medicinski fakultet Rijeka: Primjena VAC terapije kod sportskih ozljeda

11:30- 11:40: Juretić S., KBC Rijeka: Utjecaj terapije negativnim tlakom na zadovoljstvo bolesnika- prikaz slučaja

11:40-11:50: Odstrčil-Mirković Ž., Modrić D., KBC Osijek: Amputacija stopala zbog gangrene- od dijagnoze do rehabilitacije

11:50-12:00: Pedić V., Šoški Ž., KBCSM Zagreb: Usporedba kvaliteteživota prije I nakon amputacije

12.00-12:10: Čačić V., Medicinska škola Rijeka: Psihosomatske promjene kod amputiranih bolesnika

12:10-12:20: Lovrenčić K., Pahljina J., Sveučilišni klinički centar Ljubljana: Kateterom usmjerena tromboliza

12:20-12:30: Škrinjarič P., Smrtnik M.: Sveučilišni klinički centar Ljubljana: Perkutana transluminalna angioplastika (PTA)

12:30-12:40: Smrtnik M., Škrinjarič P., Sveučilišni klinički centar Ljubljana: Prezentacija transluminalneangioplastike (PTA)

12:40-12:50: Gojanović M., Marović M., KB Merkur, Zagreb: Vrijednosti pripreme pacijenta u postupku dijagnosticiranja i liječenja DVT interventno radiološkim pristupom- uloga medicinske sestre u pripremi i liječenju bolesnika s DVT

12:50-13:00: Toplek G., ŽB Čakovec: Imaju li medicinske sestre/tehničari veći rizik za razvoj KVI od liječnika

 

 

 

13:00-14:30 STANKA ZA RUČAK

 

  1. sesija

RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Ivanka Budiselić Vidaić, Marinka Vlah, Enesa Kaditić

 

14:30-14:40: Tićak M., Depolo D., Kadirić E., KBC Rijeka, Medicinska škola Rijeka: Sestrinska dokumentacija u operacijskoj Sali

14:40-14:50: Repustić M., Budiselić Vidaić I., Berić S., OB Sisak, KBC Rijeka, KBC Zagreb: Zdravstvene tehnologije- garancija sigurnosti bolesnika u operacijskoj Sali

14:50-15:00: Fruk V., Benke T., Frankol S., Smoje N., KBC Zagreb: Uloga operacijske sestre kod operacije proširenih vena EVLA metodom

15:00-15:10: Magaš M., Vlah M., KBC Rijeka: Usporedba rezultata metode mjerenja suradljivosti pri higijeni ruku na Klinici za kirurgiju, KBC Rijeka

15::10-15:20: Kadirić E., Tićak M., Depolo D., KBC Rijeka, Medicinska škola Rijeka: Tetovaža kao stigma zdravstvenih djelatnika

15:20-15:30: Letić A., Keglević I., KBC Rijeka: Važnost razumijevanja i pravovremenog uključivanja pacijenta i njihovih obitelji u palijativnu skrb

15:30-16:30: RADIONICE:

  1. Fumić N., KBC Rijeka: Procjena dekubitusa i pripremne radnje prije prevoja
  2. Toplek G., ŽB Čakovec: Dijabetičko stopalo

Koso K., Čendak Božunović L., Ivić M., Kocman V., KBC Rijrka, KB Dubrava, Zagreb: poster Dijabetičko stopalo

 

 

16:30-17:00: Zaključci, zatvaranje skupa, podjela prigodnih priznanja za najbolji rad i                       poster

 

 

 

13.05.2018.

 

10:30

Skupština HDMSTVK