Europska organizacija medicinskih sestara (Europska organizacija medicinskih sestara specijalista European Specialist Nurses Organization – ESNO) tijekom svoje godišnje Skupštine izabrala je novo vodstvo. Adriano Friganović izabran je za predsjednika, Pascal Rod za potpredsjednika, Ber Omen za izvšnog direktora te Patric Combrez i Maria Teresa Parisoto za članove izvršnog odbora.

ESNO je organizacija koja okuplja federacije medicinskih sestara specijalista koje djeluju na području Europe i trenutno ima 15 članica. ESNO predstavlja jedinstveni glas medicinskih sestara i tehničara specijalista Europe.