Na putu do zdravlja i u borbi s bolešću medicinske sestre i tehničari imaju nemjerljivu ulogu. Povodom Svjetskog dana bolesnika koji  se obilježava 11. veljače, Hrvatski nacionalni savez sestrinstva u suradnji sa Zdravstvenim veleučilištem Zagreb i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo ”dr. Andrija Štampar” Zagreb organizirali su akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu te svečanu tribinu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ”dr. Andrija Štampar” Zagreb na kojoj je prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina održala predavanje na temu ”Kvaliteta u zdravstvenom sustavu, prava i  sigurnost bolesnika” kojoj su se odazvali uz predsjednicu Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva Slavicu Berić, dipl. med. techn., ravnatelj i glavna sestra Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ”dr. Andrija Štampar” Zagreb, dr. Zvonimir Šostar i Cecilija Rotim, mag. med. techn., prodekanica za nastavu i studente Zdravstvenog veleučilišta Zagreb dr. sc. Snježana Čukljek, prof. v.š., predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara Slava Šepec, dipl. med. techn te veliki broj medicinskih sestra i tehičara i studenata Zdravstvenog veleučilišta Zagreb.