Hrvatski nacionalni savez sestrinstva u suradnji s Hrvatskim katoličkim društvom medicinskih sestara i medicinskih tehničara 12. veljače obilježili su Svjetski dan bolesnika. Obilježavanje ovog događaja popraćeno je bilo javno zdravstvenom akcijom mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi zaintresiranom građanstvu. Akcija je održana u župi svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu. Na javno zdravstvenoj akciji ispred HNSS-a sudjelovali su predsjednica Slavica Berić, dipl. med. techn. i glavni tajnik Adriano Friganović, dipl. med. techn.